TEXT

V současné době jsme vybaveni celou řadou poznatků, stohy knih a nepřeberným množstvím dalších informačních zdrojů, které nám pomohou identifikovat historické golfové vybavení co do jeho stáří, výrobce a dalších specifik. S určením hodnoty konkrétního historického golfového vybavení to však již tak jednoduché není. Existují sice mnohé sběratelské publikace a katalogy, které uvádějí ceny za golfové hole a další historické golfové vybavení dle jejich výrobce, stáří či provedení. Musíme si však uvědomit, že tyto ceny jsou pouze orientační a že nikdy nemohou obsáhnout všechny související aspekty, které se do ceny promítají. 

Existují také některé aspekty, které nejsou na první pohled patrné a které odhalí pouze zkušenější a problematiky znalý sběratel. Může se tedy stát, že sběratel začátečník vlastní velmi cenný historický kousek, o jehož hodnotě nemá ani zdání a který je schopný prodat za zlomek jeho hodnoty. Takovým typickým aspektem je například skutečnost, že danou hůl vyrobil menší výrobce, který v oboru působil pouze krátkou dobu a holí z jeho dílny se zachovalo pouze několik pár kusů. Stejně hodnotná může být hůl, která byla patentována jako technologická rarita, či hůl, která byla vyrobena v rámci několika kusové limitované série.

Nelze opomíjet ani skutečnost, že hodnota historického golfového vybavení je značně subjektivní a že se do ní promítá i osobnost sběratele samotného. Hůl, které pro jednoho sběratele může být skoro bezcenná, může představovat pro jiného sběratele poslední chybějící kousek do zkompletování série holí od jednoho výrobce nebo do jiné kompletace v rámci jeho sbírky. V takovém případě je sběratel za hůl zaplatit větší částku, než je její reálná hodnota.

Obecně lze ale říci, že sběratelství golfových holí je v současné době levnější koníček než se golfu věnovat jako hře. Však pokud si porovnáme cenu 100 let staré golfové hole, která se dá v českém prostředí pořídit již kolem 1 000 Kč, s cenou nového golfového vybavení, zjistíme, že za sbírku historických golfových holí utratíme zlomek finančních prostředků. Nelze také opomíjet tu skutečnost, že zatímco nové golfové vybavení rok od roku na hodnotě ztrácí, u sbírky historického vybavení je tomu naopak. Proto se může klidně stát, že dnes zakoupená hůl za 1 000 Kč, bude mít za dalších 100 let hodnotu i více než deseti násobku.

  HOLE S PŘÍBĚHEM

Bestgolf s.r.o.
Křimovská 384
184 00 Praha 8

Tel: +420 777 109 130
Email: bestgolf@bestgolf.cz

Váš partner ve světě golfu