James Gourlay

James Gourlay se narodil roku 1860 ve skotském Carnoustie. Začínal jako kovář, postupně se však přeorientoval na výrobce golfových holí. Kromě výroby vlastních holí, na než jako značku používal půlměsíc s kolečkem nebo hvězdou, dodával hlavy holí i celé řadě dalších výrobců. Jedním z nich byl i Robert Simpson, pro nějž vyrobil i tuto hlavu hole. U holí vyráběných pro tohoto výrobce pak jako cleek mark používal kotvu. Tím chtěli oba spolupracovníci vyzdvihnout svůj původ v přístavním městě Carnoustie

Jedna z příhod v jeho kovárně, která se udála roku 1907 ilustruje, jak nebezpečná byla tenkrát výroba golfových holí. Nový brusný kámen zanechán bez dozoru a možná spuštěn na příliš vysoké obrátky, se utrhl ze svého ukotvení a zabil jednoho člena klubu Johna Farquharsona Murraye, a zranil dalšího Davida Morrisa. Murrayova dcera i otec hledali finanční podporu podle Workmenova zákona o odškodnění. Soudce zjistil, že Murrayův otec nebyl na něm závislý, a přiznal pouze náklady na pohřeb ve výši cca pěti liber. Margaret, jeho dcera, získala 144 £.

Rok po této nehodě umírá i sám James Gourlay, a to na následky nevydařené operace dvanáctníkového vředu.  V místních novinách bylo oznámeno, že v podnikání bude pokračovat jeho vdova paní Christina Burnessová nebo James Gourlay junior, který ve firmě pracoval až do roku 1925, kdy emigroval do Kanady.