Příběh golfu

Vítejte na stránkách věnujících se golfu a jeho historii. Naleznete zde spoustu zajímavých informací nejen o historii golfu, ale také o vývoji golfového vybavení. Svůj prostor zde mají nejen historické golfové hole, historické golfové míčky nebo historické golfové bagy, ale také doboví výrobci golfového vybavení a jejich životní příběhy. Funkce těchto stránek není pouze informativní, ale slouží také k prodeji či nákupu konkrétních kusů golfové historie.

 

5. 12. 2022

O sběratelství golfových holí

Ačkoliv patří sběratelství golfových holí mezi světovými golfovými sběrateli až druhé místo za sběratelstvím golfových míčků, situace v českém, potažmo středoevropském či východoevropském prostředí, je poněkud jiná. Golf zde nemá tak letitou tradici jako v západních zemích a teprve v několika posledních desetiletích se začal etablovat mezi širokou veřejností. S tím souvisí i doposud nedostatečně rozvinutý sběratelský trh s historickým golfovým vybavením, kde prozatím (zřejmě pro svou větší zajímavost a jednodušší orientaci v problematice) […]
5. 12. 2022

O sběratelství golfových míčků

Na stránce „o sběratelství golfových holí“ uvádíme, že v českém golfovém prostředí je doposud více rozvinuté sběratelství golfových holí než sběratelství golfových míčků. Lze však očekávat podobný trend jako ve světě, kde se v prvopočátcích golfového sběratelství lépe uchytilo sběratelství golfových holí, ale postupem času si větší oblibu získalo sběratelství golfových míčků. Abychom toto tvrzení zasadili na časovou osu, můžeme říci, že golfové sběratelství jako celek získává na významu v […]

Každý kousek historického golfového vybavení je pro Vás pečlivě vybírán a pokud je to nutné, i restaurován. Získá tak autentický vzhled, který měl v období své největší slávy. Každý exemplář vystavený na těchto stránkách, prošel odborným posouzením. Za pomoci znalostí historie golfu, dlouholetých zkušeností se sběratelstvím golfového vybavení a mnoha publikací odborné literatury je postupně poodhalován příběh golfu jako sportu, který si získal oblibu napříč společenskými vrstvami. Díky tomu nenajdete na těchto stránkách pouze bezduché dobře vypadající interiérové doplňky, ale spíše živoucí kusy historie, které Vás ovanou svým kouzelným příběhem pokaždé, když je spatříte nad svým zděným krbem.

Nelze opomenout ani finanční stránku, která se sběratelství dobového golfového vybavení týká. Historické golfové vybavení má trvalou hodnotu, proto jsou finanční prostředky do něj vložené rozumnou investicí, která je s ubíhajícím časem stále více zhodnocována.