5. 12. 2022

Hodnota historického vybavení

V současné době jsme vybaveni celou řadou poznatků, stohy knih a nepřeberným množstvím dalších informačních zdrojů, které nám pomohou identifikovat historické golfové vybavení co do jeho stáří, výrobce a dalších specifik. S určením hodnoty konkrétního historického golfového vybavení to však již tak jednoduché není. Existují sice mnohé sběratelské publikace a katalogy, které uvádějí ceny za golfové hole a další historické golfové vybavení dle jejich výrobce, stáří či provedení. Musíme si však uvědomit, […]
5. 12. 2022

Proč si pořídit hickory hole

Historie golfu je opředena celou řadou tajemství a i přes rozsáhlá bádání a výzkumy nemáme dnes jasno o přesném datu vzniku této kouzelné hry. Mezi laickou i o něco odbornější veřejností můžeme narazit na celou řadu legend, pověstí a polopravd, se kterými jsou počátky golfu často spojovány. Opustíme-li půdu romantického bájesloví, lze za období vzniku golfu považovat 15. století, ze kterého se dochovala první písemná zmínka o golfu jako hře. Tato písemná zmínka pochází z roku 1 471, ve kterém […]
5. 12. 2022

O sběratelství golfových míčků

Na stránce „o sběratelství golfových holí“ uvádíme, že v českém golfovém prostředí je doposud více rozvinuté sběratelství golfových holí než sběratelství golfových míčků. Lze však očekávat podobný trend jako ve světě, kde se v prvopočátcích golfového sběratelství lépe uchytilo sběratelství golfových holí, ale postupem času si větší oblibu získalo sběratelství golfových míčků. Abychom toto tvrzení zasadili na časovou osu, můžeme říci, že golfové sběratelství jako celek získává na významu v […]
5. 12. 2022

O sběratelství golfových holí

Ačkoliv patří sběratelství golfových holí mezi světovými golfovými sběrateli až druhé místo za sběratelstvím golfových míčků, situace v českém, potažmo středoevropském či východoevropském prostředí, je poněkud jiná. Golf zde nemá tak letitou tradici jako v západních zemích a teprve v několika posledních desetiletích se začal etablovat mezi širokou veřejností. S tím souvisí i doposud nedostatečně rozvinutý sběratelský trh s historickým golfovým vybavením, kde prozatím (zřejmě pro svou větší zajímavost a jednodušší orientaci v problematice) […]